ИСЛОМ КАРИМОВ ИЛМИЙ-МАЪРИФИЙ МАЖМУАСИ

Асарлар


 

 

Каримов И.А. Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат мафкура / И.А.Каримов; [нашр учун масъул К.Бўронов]. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – 20 см.

Ж. 1. – 364 б., [1] в. портр. – 10000 нусха. – ISBN 5-640-02098-9 (муқовада). (.pdf 1.8 Mb)                          

Каримов И.А. Биздан озод ва обод Ватан қолсин  /  И.А.Каримов; [нашр учун масъул К.Бўронов]. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – 20 см.

Ж. 2. – 380 б., [1] в. портр. – ISBN 5-640-02098-5. (.pdf 1.7 Mb)

 

Каримов И.А. Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир / И.А.Каримов; [нашр учун масъул К.Бўронов]. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – 20 см.

Ж. 3. – 366 б., [1] в. портр. – ISBN 5-640-02097-0. (.pdf 2 Mb)

 

Каримов И.А. Бунёдкорлик йўлидан / И.А.Каримов; [нашр учун масъул К.Бўронов]. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – 20 см.

Ж. 4. – 176 б., [1] в. портр. – ISBN 5-640-02095-4.(.pdf 2 Mb)

 

Каримов И.А. Янгича фикрлаш ва ишлаш – давр талаби / И.А.Каримов. – Тошкент: Ўзбекистон, 1997. – 20 см.

Ж. 5. – 384 б., [1] в. портр.  – ISBN 5-640-02234-5. (.pdf 2.2 Mb)

 

Каримов И.А. Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида / И.А.Каримов. – Тошкент: Ўзбекистон, 1998. – 20 см.

Ж. 6. – 429 б., [1] в. портр.  – 10 000 нусха. – ISBN 5640023244 (муқовада). (.pdf 2.4 Mb)

 

 

Каримов И.А. Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурамиз / И.А.Каримов. – Тошкент: Ўзбекистон, 1999. – 20 см.

Ж. 7. – 413 б. – 10000 нусха. – (Муқовада). (.pdf 3 Mb)

 

Каримов И.А. Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт – пировард мақсадимиз / И.А.Каримов. – Тошкент: Ўзбекистон,  2000. – 20 см.

Ж. 8. – 525 б., [1] в. портр. – 10 000 нусха. – ISBN5-640-02822-Х (муқовада). (.pdf 2.4 Mb)

 

Каримов И.А. Ватан равнақи учун ҳар биримиз масъулмиз / И.А.Каримов. – Тошкент: Ўзбекистон, 2001. – 20 см.

Ж. 9. – 440 б., [1] в. портр. – 10000 нусха. – (Муқовада). (.pdf 1.3 Mb)

 

 

Каримов И.А. Хавфсизлик ва тинчлик учун курашмоқ керак / И.А.Каримов. – Тошкент: Ўзбекистон,  2002. – 20 см.

Ж. 10. – 432 б., [1] в. портр. (.pdf 1.8 Mb)

 

 

Каримов И.А. Биз танлаган йўл – демократик тараққиёт ва маърифий дунё билан ҳамкорлик йўли / И.А.Каримов. – Тошкент: Ўзбекистон,  2003. – 20 см.

Ж. 11. – 318, [1] б., [1] в. портр. – 10000 нусха. – ISBN 5-640-03034-8 (муқовада). (.pdf 9 Mb)

 

 

Кaримов И.А.Тинчлик ва хавфсизлигимиз ўз куч-қудратимизга ҳамжиҳатлигимиз ва қатъий иродамизга боғлиқ / И.А.Каримов [нашр учун масъул К. Бўронов]. – Ташкент: Ўзбекистон, 2004. – 20 см.

Ж. 12. – 398, [1] б. – 10 000 нусха. – ISBN 5-640-03220-0 (муқовада). (.pdf 8.1 Mb)

 

Каримов И.А. Ўзбек халқи ҳеч қачон, ҳеч кимга қарам бўлмайди / И.А.Каримов [нашр учун масъул К. Бўронов]. – Тошкент : Ўзбекистон, 2005. – 20 см.

Ж. 13. – 445, [1] б., [1] в. портр. – 10 000 нусха. – ISBN 5-640-03220-0 (муқовада). (.pdf 10 Mb)

 

Каримов И.А. Инсон, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари – олий қадрият / И.А.Каримов; [нашр учун масъул К. Бўронов]. – Тошкент: Ўзбекистон, 2006. – 20 см.

Ж. 14. – 276, [1] б., [1] в. портр. – 10 000 нусха. – ISBN 5-640-02961-7 (муқовада). (.pdf 6.9 Mb)

Каримов И.А. Жамиятимизни эркинлаштириш, ислоҳотларни чуқурлаштириш, маънавиятимизни юксалтириш ва халқимизнинг ҳаёт даражасини ошириш – барча ишларимизнинг мезони ва мақсадидир / И.А.Каримов; [нашр учун масъул К.Бўронов­]. – Тошкент: Ўзбекистон, 2007. – 20 см.

Ж. 15. – 2007. – 320 б., [1] в. портр. – 10 000 нусха. – ISBN 978-9943-01-150-2 (муқовада). (.pdf 7.6 Mb)

Каримов И.А. Мамлакатни модернизация қилиш ва иқтисодиётимизни барқарор ривожлантириш йўлида / И.А.Каримов; [нашр учун масъул К.Бўронов]. – Тошкент: Ўзбекистон, 2008. – 20 см.

Ж. 16. – 365, [1] б., [1] в. портр. – 10 000 нусха. – ISBN 978-9943-01-297-4 (муқовада). (.pdf 8.9 Mb)

Каримов И.А. Ватанимизнинг босқичма-босқич ва барқарор ривожланишини таъминлаш – бизнинг олий мақсадимиз / И.А.Каримов; [нашр учун масъул Б.Худоёрова]. – Тошкент: Ўзбекистон, 2009. – 20 см.

Ж. 17. – 277, [1] б., [1] в. портр.  – 10 000 нусха. – ISBN 978-9943-01-462-6 (муқовада). (.pdf 9 Mb)

 

Кaримов И.А. Жаҳон инқирозининг оқибатларини енгиш, мамлакатимизни модернизация қилиш ва тараққий топган давлатлар даражасига кўтарилиш сари / И.А.Каримов. – Тошкент: Ўзбекистон, 2010. – 21 cм.

Ж. 18. – 278, [1] б., [1] в. портр. – 3000 нусха. – ISBN 978-9943-01-577-7 (муқовада).(.pdf 8.8 Mb)

Каримов И.А. Демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини шакллантириш – мамлакатимиз тараққиётининг асосий мезонидир / И.А.Каримов. – Tошкент: Ўзбекистон, 2011. – 21 см.

Ж. 19. – 357, [1] б., [1] в. портр. – 3000 нусxa (2-з-д).  – ISBN 978-9943-01-745-0 (муқовада).(.pdf 4.9 Mb)

Каримов И.А. Бизнинг йўлимиз – демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш ва модернизация жараёнларини изчил давом эттириш йўлидир / И.А.Каримов; [нашр учун масъул Б.Худоёрова]. – Тошкент: O`zbekiston, 2012. – 21 см.

Ж. 20. – 320 б., [1] в. портр. – 5000 нусха. – ISBN 978-9943-01-828-0 (муқовада). (.pdf 6.1 Mb)

Каримов И.А. Мамлакатимизни янада обод этиш ва модернизация қилишни қатъият билан давом эттириш йўлида / И.A.Каримов; [нашр учун масъул А.Саъдуллаев]. – Тошкент: Ўзбекистон, 2013. – 21 см.

Ж. 21. – 380, [1] б., [1] в. портр. – 10 000 нусха. – ISBN 978-9943-01-978-2 (муқовада). (.pdf 6.8 Mb)

 

Каримов И.А. Ўзбекистон эришган ютуқ ва марралар – биз танлаган ислоҳатлар йўлининг тасдиғидир / И.А.Каримов; [нашр учун масъул Г.Азизова]. – Тошкент: Ўзбекистон, 2014. – 20 см.

Ж. 22. – 367 б., [1] в. портр. – 5000 нусха. – ISBN 978-9943-28-145-5 (муқовада). (.pdf 15.4 Mb)

 

Каримов И.А. Эришган марралар билан чегараланмасдан, бошланган ислоҳотларимизни янги босқичга кўтариш бугунги кундаги энг долзарб вазифамиздир. – Тошкент: Ўзбекистон, 2014. – 20 см.

Ж. 23. – 404, [1] б. – 5 000 нусха (1-з-д). – ISBN 978-9943-28-360-2 (муқовада). (.pdf 14 Mb)

 Каримов И.А. Юксак маънавият - енгилмас куч / И.А.Каримов. - Тошкент: Маънавият, 2008. - 123 б; 20 см. – 50000 нусха. - ISBN 978-9943-04-075-5 (муқовада). (.pdf 1.3 Mb)
 Каримов И.А. Она юртимиз бахту иқболи ва буюк келажаги йўлида хизмат қилиш – энг олий саодатдир / И.А.Каримов. – Тошкент: Ўзбекистон, 2015. – 302 б., [1] в. портр. – 10000 нусха. – ISBN 978-9943-28-344-2. (.pdf 12.4 Mb)
 Каримов И.А. Озодлик хавосидан тўйиб нафас олган халқ ўз йўлидан хеч қачон қайтмайди. / И.А.Каримов. – Тошкент: Ўзбекистон, 2016. – 28 б., [1] в. портр. – 5000 нусха. – ISBN 978-9943-28-772-3. (.pdf 11.2 Mb)
 Каримов И.А. Хаёт синовларида тобланган Қашқадарё эли хар қандай юксак маррани эгаллашга қодир / И.А.Каримов. – Тошкент: Ўзбекистон, 2016. – 28 б., [1] в. портр. – 5000 нусха. – ISBN 978-9943-28-711-6. (.pdf 10.4 Mb)
 Ислом Каримов Банк тизими, пул муомиласи, кредит, инвестиция ва молиявий барқарорлик тўғрисида / тузувчи Ф.М.Муллажонов. – Тошкент : Ўзбекистон, 2005. – 528 б. – ISBN 5-640-03229-4(.pdf 71.46 Mb)
Баркамол авлод орзуси : Ўзбекистон Республикаси Президенти И. Каримовнинг “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” ни амалга ошириш борасидаги маъруза ва мулоҳазалари / Тузувчилар:  Ш. Қурбонов, Ҳ. Саидов ва бошқ. – Тошкент : Шарқ, 1999. – 184 б. (.pdf 24.68 Mb)
 

Каримов, И. А. Биздан озод ва обод Ватан қолсин / И. А. Каримов. – Тошкент : Ўзбекистон, 1994. – 299 б. – ISNB 5-640-01722-8 (.pdf 68.92 Mb)

 

Каримов, И. А. Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир : Маърузалар, нутқлар, суҳбатлар  / И. А. Каримов. – Тошкент : Ўзбекистон, 1995. – 278 б. – ISNB 5-640-01963-8 (.pdf 63.46 Mb)

 

Каримов, И. А. Мамлакатимиз тараққиёти ва халқимизнинг ҳаёт даражасини юксалтириш – барча демократик янгиланиш ва иқтисодий ислоҳотларимизнинг пировард мақсадидир / И. А. Каримов. – Тошкент : Ўзбекистон, 2007. – 200 б. – ISNB 978-9943-01-090-1 (.pdf 7.69 Mb)

 

Каримов, И. А. Маънавий юксалиш йўлида / И. А. Каримов. – Тошкент : Ўзбекистон, 1998. – 480 б. – ISNB 5-640-025-23-9 (.pdf 257.20 Mb)

 

Каримов, И. А. Миллий давлатчилик, истиқлол мафкураси ва ҳуқуқий маданият тўғрисида : Ўзбекистон Республикаси Президенти асарларини ўрганувчиларга ёрдам / И. А. Каримов ; тузувчилар: У.Таджиханов, А. Саидов. – Тошкент : Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 1999. – 573 б. (.pdf 12.07 Mb)

 

Каримов, И. А. Она юртимиз бахту иқболи ва буюк келажаги йўлида хизмат қилиш – энг олий саодатдир / И. А. Каримов. – Тошкент  : Ўзбекистон, 2015. – 302 б. – ISBN 978-9943-28-344-2 (.pdf 507.39 Mb)

 

Каримов, И. А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида : хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари / И. А. Каримов. – Тошкент : Ўзбекистон, 1997. – 326 б. – ISNB 5-640-02244-2 (.pdf 8.85 Mb)

 

Каримов, И. А. Ўзбекистон XXI асрга интилмоқда : Президент Ислом Каримовнинг Биринчи чақириқ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг ўн тўртинчи сессиясидаги маърузаси. 1999 йил 14 апрель / И. А. Каримов. – Тошкент : Ўзбекистон, 1999. – 48 б. – ISBN 5-640-02625-1 (.pdf 9.33 Mb)

 

Каримов, И. А. Ўзбекистон буюк келажак сари / И. А. Каримов. – Тошкент : Ўзбекистон, 1998. – 683 б. – ISBN 5-640-02518-2 (.pdf 15.08 Mb)

 

Каримов, И. А. Ўзбекистон иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш йўлида  / И. А. Каримов. – Тошкент : Ўзбекистон, 1995. – 269 б. – ISBN 5-640-01908-5 (.pdf 56.04 Mb)

 

Каримов, И. А. Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида / И. А. Каримов. – Тошкент : Ўзбекистон, 2011. – 440 б. – ISBN 978-9943-01-727-6 (.pdf 9.29 Mb)

 

Каримов, И. А. Юксак маънавият – енгилмас куч / И. А. Каримов. – Тошкент : Маънавият, 2008. – 123 б. – ISBN 978-9943-04-075-5 (.pdf 1.32 Mb)