ISLOM KARIMOV ILMIY-MA’RIFIY MAJMUASI

Asarlar


 

Karimov I.A. O‘zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat mafkura / I.A.Karimov; [nashr uchun mas’ul K.Bo‘ronov]. – Toshkent: O‘zbekiston, 1996. – 20 sm.

J. 1. – 364 b., [1] v. portr. – 10000 nusxa. – ISBN 5-640-02098-9 (muqovada).

                          

 

Karimov I.A. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin / I.A.Karimov; [nashr uchun mas’ul K.Bo‘ronov]. – Toshkent: O‘zbekiston, 1996. – 20 sm.

J. 2. – 380 b., [1] v. portr. – ISBN 5-640-02098-5.

 

 

Karimov I.A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir / I.A.Karimov; [nashr uchun mas’ul K.Bo‘ronov]. – Toshkent: O‘zbekiston, 1996. – 20 sm.

J. 3. – 366 b., [1] v. portr. – ISBN 5-640-02097-0.

 

 

Karimov I.A. Bunyodkorlik yo‘lidan / I.A.Karimov; [nashr uchun mas’ul K.Bo‘ronov]. – Toshkent: O‘zbekiston, 1996. – 20 sm.

J. 4. – 176 b., [1] v. portr. – ISBN 5-640-02095-4.

 

 

Karimov I.A. Yangicha fikrlash va ishlash – davr talabi / I.A.Karimov. – Toshkent: O‘zbekiston, 1997. – 20 sm.

J. 5. – 384 b., [1] v. portr. – ISBN 5-640-02234-5.

 

 

Karimov I.A. Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo‘lida / I.A.Karimov. – Toshkent: O‘zbekiston, 1998. – 20 sm.

J. 6. – 429 b., [1] v. portr. – 10 000 nusxa. – ISBN 5640023244 (muqovada).

 

 

Karimov I.A. Biz kelajagimizni o‘z qo‘limiz bilan quramiz / I.A.Karimov. – Toshkent: O‘zbekiston, 1999. – 20 sm.

J. 7. – 413 b. – 10000 nusxa. – (Muqovada).

 

 

Karimov I.A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot – pirovard maqsadimiz / I.A.Karimov. – Toshkent: O‘zbekiston,  2000. – 20 sm.

J. 8. – 525 b., [1] v. portr. – 10 000 nusxa. – ISBN5-640-02822-X (muqovada).

 

 

Karimov I.A. Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas’ulmiz / I.A.Karimov. – Toshkent: O‘zbekiston, 2001. – 20 sm.

J. 9. – 440 b., [1] v. portr. – 10000 nusxa. – (Muqovada).

 

 

Karimov I.A. Xavfsizlik va tinchlik uchun kurashmoq kerak / I.A.Karimov. – Toshkent: O‘zbekiston,  2002. – 20 sm.

J. 10. – 432 b., [1] v. portr.

 

 

Karimov I.A. Biz tanlagan yo‘l – demokratik taraqqiyot va ma’rifiy dunyo bilan hamkorlik yo‘li / I.A.Karimov. – Toshkent: O‘zbekiston,  2003. – 20 sm.

J. 11. – 318, [1] b., [1] v. portr. – 10000 nusxa. – ISBN 5-640-03034-8 (muqovada).

 

 

Karimov I.A. Tinchlik va xavfsizligimiz o‘z kuch-qudratimizga hamjihatligimiz va qat’iy irodamizga bog‘liq / I.A.Karimov; [nashr uchun mas’ul K.Bo‘ronov]. – Tashkent: O‘zbekiston, 2004. – 20 sm.

J. 12. – 398, [1] b. – 10 000 nusxa. – ISBN 5-640-03220-0 (muqovada).

 

 

Karimov I.A. O‘zbek xalqi hech qachon, hech kimga qaram bo‘lmaydi / I.A.Karimov; [nashr uchun mas’ul K.Bo‘ronov]. – Toshkent: O‘zbekiston, 2005. – 20 sm.

J. 13. – 445, [1] b., [1] v. portr. – 10 000 nusxa. – ISBN 5-640-03220-0 (muqovada).

 

 

Karimov I.A. Inson, uning huquq va erkinliklari – oliy qadriyat / I.A.Karimov; [nashr uchun mas’ul K.Bo‘ronov]. – Toshkent: O‘zbekiston, 2006. – 20 sm.

J. 14. – 276, [1] b., [1] v. portr. – 10 000 nusxa. – ISBN 5-640-02961-7 (muqovada).

 

Karimov I.A. Jamiyatimizni erkinlashtirish, islohotlarni chuqurlashtirish, ma’naviyatimizni yuksaltirish va xalqimizning hayot darajasini oshirish – barcha ishlarimizning mezoni va maqsadidir / I.A.Karimov; [nashr uchun mas’ul K.Bo‘ronov­]. – Toshkent: O‘zbekiston, 2007. – 20 sm.

J. 15. – 2007. – 320 b., [1] v. portr. – 10 000 nusxa. – ISBN 978-9943-01-150-2 (muqovada).

 

Karimov I.A. Mamlakatni modernizatsiya qilish va iqtisodiyotimizni barqaror rivojlantirish yo‘lida / I.A.Karimov; [nashr uchun mas’ul K.Bo‘ronov]. – Toshkent: O‘zbekiston, 2008. – 20 sm.

J. 16. – 365, [1] b., [1] v. portr. – 10 000 nusxa. – ISBN 978-9943-01-297-4 (muqovada).

 

Karimov I. A. Vatanimizning bosqichma-bosqich va barqaror rivojlanishini ta’minlash – bizning oliy maqsadimiz / I.A.Karimov; [nashr uchun mas’ul B.Xudoyorova]. – Toshkent: O‘zbekiston, 2009. – 20 sm.

J. 17. – 277, [1] b., [1] v. portr. – 10 000 nusxa. – ISBN 978-9943-01-462-6 (muqovada).

 

 

Karimov I.A. Jahon inqirozining oqibatlarini yengish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish va taraqqiy topgan davlatlar darajasiga ko‘tarilish sari / I.A.Karimov. – Toshkent: O‘zbekiston, 2010. – 21 cm.

J. 18. – 278, [1] b., [1] v. portr. – 3000 nusxa. – ISBN 978-9943-01-577-7 (muqovada).

 

Karimov I.A. Demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini shakllantirish – mamlakatimiz taraqqiyotining asosiy mezonidir / I.A.Karimov. – Toshkent: O‘zbekiston, 2011. – 21 sm.

J. 19. – 357, [1] b., [1] v. portr. – 3000 nusxa (2-z-d). – ISBN 978-9943-01-745-0 (muqovada).

 

Karimov I.A. Bizning yo‘limiz – demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va modernizatsiya jarayonlarini izchil davom ettirish yo‘lidir / I.A.Karimov; [nashr uchun mas’ul B.Xudoyorova]. – Toshkent: O`zbekiston, 2012. – 21 sm.

J. 20. – 320 b., [1] v. portr. – 5000 nusxa. – ISBN 978-9943-01-828-0 (muqovada).

 

Karimov I.A. Mamlakatimizni yanada obod etish va modernizatsiya qilishni qat’iyat bilan davom ettirish yo‘lida / I.A.Karimov; [nashr uchun mas’ul A.Sa’dullaev]. – Toshkent: O‘zbekiston, 2013. – 21 sm.

J. 21. – 380, [1] b., [1] v. portr. – 10 000 nusxa. – ISBN 978-9943-01-978-2 (muqovada).

 

 

Karimov I.A. O‘zbekiston erishgan yutuq va marralar – biz tanlagan islohatlar yo‘lining tasdig‘idir / I.A.Karimov; [nashr uchun mas’ul G.Azizova]. – Toshkent: O‘zbekiston, 2014. – 20 sm.

J. 22. – 367 b., [1] v. portr. – 5000 nusxa. – ISBN 978-9943-28-145-5 (muqovada).

 

Karimov I.A. Erishgan marralar bilan chegaralanmasdan, boshlangan islohotlarimizni yangi bosqichga ko‘tarish bugungi kundagi eng dolzarb vazifamizdir / I.A.Karimov. – Toshkent: O‘zbekiston, 2014. – 20 sm.

J.  23. – 404, [1] b. – 5 000 nusxa (1-z-d). – ISBN 978-9943-28-360-2 (muqovada).

 

Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat - yengilmas kuch / I.A.Karimov. - Toshkent: Ma’naviyat, 2008. - 123 b; 20 sm. – 50000 nusxa. - ISBN 978-9943-04-075-5 (muqovada).

 

Karimov I.A. Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo‘lida xizmat qilish – eng oliy saodatdir / I.A.Karimov. – Toshkent: O‘zbekiston, 2015. – 302 b., [1] v. portr. – 10000 nusxa. – ISBN 978-9943-28-344-2.

 

Karimov I.A. Ozodlik havosidan to‘yib nafas olgan xalq o‘z yo‘lidan hech qachon qaytmaydi / I.A.Karimov. – Toshkent: O‘zbekiston, 2016. – 28 b., [1] v. portr. – 5000 nusxa. – ISBN 978-9943-28-772-3.

 

Karimov I.A. Hayot sinovlarida toblangan Qashqadaryo eli har qanday yuksak marrani egallashga qodir / I.A.Karimov. – Toshkent: O‘zbekiston, 2016. – 28 b., [1] v. portr. – 5000 nusxa. – ISBN 978-9943-28-711-6.